Dental Studio Jasprica – Rijeka

Naše stomatološke usluge

 

Dr.Med.Dent. Dijana Jasprica

Rođena sam u Rijeci 1962 god. gdje sam završava Osnovnu i Medicinsku školu te Studij stomatologije. Nakon pripravničkog staža zaposlila sam se u Domu zdravlja Dubrovnik-ambulanta Janjina (1991-1993). Kratko vrijeme radila sam u Poliklinici Medico (1993).

 

Radila sam kao predavač i voditelj vježbi iz stomatološke grupe predmeta zubnim tehničarima u Medicinskoj školi u Rijeci (1996-1999). 2000.god započela sam raditi u Poliklinici Q-dent u Opatiji ,a potom u ambulanti Srdoči do 2008. kada otvoram vlastitu privatnu praksu.
Stručno usavršavanje dobivam na brojnim tečajevima u zemlji i inozemstvu.

Stručna usavršavanja

 • III državno natjecanje zdravstvenih škola RH – Rijeka, 1996.
 • Klinička primjena i osobine stakleno-ionomernih camanta – Zagreb,1999.
 • Stomatologija za praktičare – Crikvenica,2000.
 • Nove tehnike u restorativnoj stomatologiji – Opatija,2001.
 • Stomatologija za praktičare – Delnice,2002.
 • Semplificazione delle tecniche chirurgiche e protesiche – Udine 2003.
 • Alpe Adria-dental symposium – Opatija,2004.
 • Evolizione delle tecniche implantoprotesiche – Portorose, 2005.
 • Evoluzione in implantoprotesi – Rijeka,2005.
 • Stomatologija za praktičare – Opatia,2006.
 • Corso teorico-pratico di base secondo la metodica a guarigione primaria – Milano,2006.
 • Uspješni kompozitni ispuni I i II razreda-moderne metode terapije – Labin,2007.
 • Kvarnerski dan – Opatija,2007.
 • Totalna proteza – Rijeka,2007.
 • Vođenje stomatološke ordinacije – Varaždin,2008.
 • Basic Level of iTOP education – Moščenićka Draga,2009.
 • Kvarnerski dan 2 – Opatija,2009.
 • Laser i osnovne kirurške tehnike – Rijeka,2010.
 • Hitni postupci kod ozljede zuba-svakodnevna praksa – Rijeka,2010.
 • Kvarnerski dan 2011 – Opatija,2011.
 • Kvarnerski dan – Opatija,2012.
 • 3D CT dijagnostika i analiza: računalno vođena implantologija – Opatija,2012.

 

Foto galerija